تغییر زبان

 

شبکه های اجتماعی

بنر isc - فارسی

برگزارکننده: دانشگاه امیرالمومنین(ع)

 

درحال حاضر، سخنرانان مذکور آمادگی خود را جهت سخنرانی اعلام نموده اند: