تغییر زبان

 

شبکه های اجتماعی

بنر isc - فارسی

برگزارکننده: دانشگاه امیرالمومنین(ع)

لیست شرکت کنندگان در کنفرانس بعد از فرایند ثبت نام و داوری اعلام می گردد.